foto Wim Vanseveren
 
in de media

Wim Vanseveren wordt geregeld uitgenodigd voor lezingen en artikels over media, cultuur of de Vlaamse-Nederlandse samenwerking. Hij hield o.m. toespraken in Barcelona, Dublin, Montreal, Mexico, Amsterdam en diverse andere Nederlandse steden en verzorgde gastcolleges aan de RUGent en de KULeuven.

Enkele van zijn meest recente toespraken:

  • Brussel / Afscheid deBuren, 30 augustus 2019
  • Brussel / Een diploma is een vel dat vervelt, Toespraak bij proclamatie KU Leuven, Campus Brussel, 6 oktober 2018
  • Tielt / Warmte in mijn rug, Jubileum Theater Malpertuis, 9 december 2017

Hij werkte recent mee aan de publicaties:

  • Scheuren in cultuur. Prikkelende inzichten over lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen (2018)
  • Samen voor het publiek belang. Evaluatierapport NPO 2013-2017 (2019)