foto Wim Vanseveren
©Kristof Vadino
wim vanseveren

Germanist Wim Vanseveren (°1956) was 7 jaar directeur van Cultureel Centrum Gildhof in Tielt en heeft 18 jaar ervaring in televisie. Dat laatste voornamelijk bij de VRT, waar hij producer was van jeugdprogramma’s als Buiten de Zone en Dag Sinterklaas en productiemanager van ondermeer Heterdaad en Stille Waters. Als netmanager maakte hij het toenmalige TV1 opnieuw marktleider. Vervolgens ging hij het overheidsagentschap Toerisme Vlaanderen leiden, tot men hem vroeg om terug te komen naar de Reyerslaan als directeur televisie en vervolgens mediadirecteur.

Hij verliet de Openbare Omroep eind 2007 en stichtte als media- en communicatie-deskundige zijn eigen bvba UitZichten. Sindsdien kreeg hij ondermeer opdrachten van de Nederlandse Publieke Omroep, de Nederlandse Raad voor Cultuur, Kunstencentrum Vooruit, de steden Kortrijk, Oudenaarde en Oostende, Vlaams Audiovisueel Fonds, Boerenbond, Koning Boudewijnstichting, Provincie Vlaams Brabant, Facultyclub, Leuven, Uitgeverij Lannoo, enz.

Vanaf 1 september 2015 is Wim Vanseveren de nieuwe directeur van het Vlaams-Nederlands huis deBuren in Brussel (lees persbericht).

Wim Vanseveren is voorzitter van Locus en Theater Malpertuis.